Bestuurskunde

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomabsc B Bestuurskunde
typeregulier
taalvooral Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56627
numerus fixusnee
honoursnee

Word opgeleid tot een echte bruggenbouwer die namens de overheid samen werkt met specialisten aan maatschappelijke vraagstukken. Je wordt getraind om deze issues vanuit meerdere invalshoeken te kijken – juridisch, politiek, sociologisch, organisatorisch en sociaal. Je leert snel schakelen tussen deze invalshoeken, waardoor je je goed kunt inleven in verschillende belangen en standpunten. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden  als presenteren, debatteren en onderhandelen en leer je de taal spreken van de mensen met wie je straks in het openbaar bestuur gaat samenwerken. Denk aan vraagstukken zoals;

    ·cybercriminaliteit·tekorten op de arbeidsmarkt·stijgende kosten in de gezondheidszorg·groeiende ongelijkheid in de samenleving·klimaatcrisis
Je kijkt niet toe, maar neemt actief deel aan de besluitvorming over dit soort complexe vraagstukken. In de opleiding word je goed voorbereid op die actieve rol.

Kenmerkend voor Bestuurskunde in Tilburg is het kleinschalige onderwijs met veel aandacht voor het toepassen van geleerde theorieën in de praktijk. Een groot deel van onze docenten is zelf actief in het openbaar bestuur en geeft in de colleges veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Ook vormt een stage ('praktijkoriëntatie') een verplicht onderdeel van bachelorprogramma.

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, literatuurstudie, mondelinge presentatie, practicum, project, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep
doelstelling

Voor de meeste beroepen zul je na je bachelor nog een masteropleiding moeten volgen. In Tilburg is er een aansluitende master Public Governance. Ook kun je ervoor kiezen om (een deel van) je master ergens anders te gaan volgen in Nederland of in het buitenland.Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/5 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/5 Erasmus
Bestuurskunde
€ 342 gemiddelde kamerhuur
182 eerstejaars
32% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
3/5 Erasmus
Management of International Social Challenges
€ 342 gemiddelde kamerhuur
149 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/5 Universiteit Leiden
BSc. Bestuurskunde
€ 326 gemiddelde kamerhuur
114 eerstejaars
44% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/5 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
85% Nederlandstalig
15% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenAfrican Studies (Research) research+ aanv. eisen
Amsterdam UVABedrijfskunde in deeltijd / Executive Programme in Management Studies MSc part-time geen aanvullende eisen
Amsterdam VUBeleid, Communicatie en Organisatiegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBeleidsadviseringgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBesturen van veiligheidgeen aanvullende eisen
UUBestuur en beleidgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitBestuur en Management van Lokale Vraagstukkengeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBestuurskundegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Maatschappelijke Organisaties full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam VUBesturen van Veiligheidgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUKwaliteit van Besturen full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
UUCommunicatie, beleid en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityData Science and Society+ aanv. eisen
RUGEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen - Maatschappijleer full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitEuropean Law and Global Affairs+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Tilburg UniversityFilosofie part-time+ 30 EC pre-master
Radboud UniversiteitFilosofie van de bedrijfswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
ErasmusHealth Economics, Policy & Lawgeen aanvullende eisen
Universiteit TwenteHealth Sciences+ 15 EC pre-master
UUHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
TU DelftIndustrial Ecology+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitInternational and European Law Advanced+ aanvullende vakeisen
+ motivatiebrief
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ 60 EC pre-master
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenMSc. International and European Governance+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Public Administration+ aanv. eisen
Universiteit LeidenMSc. Public Management and Leadership+ aanv. eisen
UUOrganisaties, verandering en managementgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityOrganization and Management Studies+ aanv. eisen
Universiteit TwentePhilosophy of Science, Technology & Society full-time,part-time+ aanv. eisen
Universiteit TwentePsychology+ 40 EC pre-master
Universiteit TwentePublic Administrationgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityPublic Administration, Economics and Lawgeen aanvullende eisen
UUPubliek Managementgeen aanvullende eisen
UUResearch in Public Administration and Organisational Science researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversitySociaal Recht en Sociale Politiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUSociologie full-time,part-timegeen aanvullende eisen
UUSportbeleid en sportmanagement dualgeen aanvullende eisen
UUStrategic Human Resource Managementgeen aanvullende eisen
ErasmusStrategic Management+ basiskennis
UUStrategisch human resource managementgeen aanvullende eisen
NHL StendenStrategische Communicatiegeen aanvullende eisen
RUGWerk en Zingeving+ aanv. eisen
ErasmusZorgmanagement part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
beleidsmedewerker agrarische zaken
beleidsmedewerker economische zaken
beleidsmedewerker infrastructuur
beleidsmedewerker onderwijs
beleidsmedewerker recreatie en toerisme
beleidsmedewerker sociale zaken en welzijn
beleidsmedewerker volksgezondheid
hoofd afdeling welzijn, onderwijs en burgerzaken
wijkmanager
bron: UWV