Tandheelkunde

Unsplashed background img 2

De studie tandheelkunde duurt zes jaar. Met het halen van je bachelor+mastertitel mag je aan het werk als tandarts.

Fases in de opleiding tot tandarts

De opleiding tot tandarts bestaat uit de volgende onderdelen::
 1. bachelor
  Een 3-jarige bacheloropleiding. In de bacheloropleiding wordt de theorie en de praktijk behandeld.
 2. master
  Een aansluitende 3-jarige masteropleiding. De masteropleiding gaat in op de wetenschappelijke kant van de tandheelkunde en in de master kies je ook al een specialisatie
 3. specialisatie
  Na de master kan je al aan het werk als tandarts. Je kunt echter ook specialiseren.

Toelating tot de bachelor tandheelkunde

Je kan je via Studielink aanmelden voor de opleiding. De uiterste aanmelddatum is 15 januari.

Met een bachelor geneeskunde ben je direct toelaatbaar tot de master geneeskunde. Voor de bachelor geneeskunde is het aantal plaatsten helaas beperkt. Melden teveel studenten zich aan voor de fixusopleiding? Dan moet u meedoen aan een selectie voor een plek. De onderwijsinstelling doet deze selectieprocedure zelf. Er wordt niet meer geloot.

Maximaal 2 aanmeldingen per studiejaar
Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dit mag dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Voor de studies geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde geldt een uitzondering. Hier mag je maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Deelnemen vanuit het buitenland
Wilt je vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Informeer dan bij de onderwijsinstelling naar de mogelijkheden.

3 pogingen selectie fixusopleiding
Je mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding. Maar het verschilt per instelling hoe vaak je aan hun selectie mag meedoen. Een universiteit kan dus zelf regelen dat iemand maar 1 keer mag meedoen aan de selectieprocedure aan die instelling.

aangepast van DUO.nl

Opleidingsplaatsen

instelling # plaatsen   max
deelnames
aanmelden
voor
Amsterdam VU
Vrije Universiteit Amsterdam
Tandheelkunde
60 1 bekijk
Radboud Universiteit
Radboud Universiteit
Tandheelkunde
67 1 bekijk
RUG
Rijksuniversiteit Groningen
Tandheelkunde
48 1 bekijk
Amsterdam UVA
Universiteit van Amsterdam
Tandheelkunde
0 1 bekijk

Mogelijke specialismen na de opleiding

 • Endodontologie

  De endodontologie is het onderdeel van de tandheelkundige wetenschap dat zich bezig houdt met de bestudering van de anatomie, histologie en fysiologie en met het behandelen van het endodontium ofwel het doorbloede weefsel in het binnenste van de tand, in casu de tandpulpa.
  Het werkterrein van de tandarts-endodontoloog omvat de bekende wortelkanaalbehandeling van patiŽnten die door de behandelend tandarts daartoe zijn verwezen.
  De opleiding tot endodontoloog duurt 3 jaar fulltime na de voltooiing van tandheelkunde.

 • Implantologie

  Implantologie is het snelstgroeiende onderdeel van de tandheelkunde en heeft tot doel een of meerdere tanden te vervangen door tandimplantaten. Implantaten zijn kunstmatige wortels, meestal vervaardigd uit Titanium, die in het bot geplaatst worden.
  Een beoefenaar van de implantologie heet een implantoloog, dus de tandarts of kaakchirurg die implantaten plaatst.
  Om implantoloog te worden dien je na je tandartsenopleiding een drie-jarige partime opleiding te volgen.

 • Orale Kinesiologie

  Orale Kinesiologie bestudeert in het bijzonder de normale bewegingsfuncties van het kauwstelsel en de diagnose, behandelmogelijkheden en behandelplanning ten behoeve van patiŽnten met pijnlijke kauwspieren en/of kaakgewrichten, en de tandheelkundige implicaties van slaap-gerelateerde orale bewegingsstoornissen. Orale Kinesologie staat ook bekend als Gnathologie.
  Om kinesoloog of gnatholoog te worden dien je na je tandheelkundeopleiding een drie-jarige parttime opleiding te volgen.

 • Parodontologie

  Parodontologie (ook wel periodontologie) is een term uit de tandheelkunde. Het betekent de leer (=logie) van hetgeen de tanden (=donto) omringt (=paro). Met andere woorden zijn dit de steunweefsels van de tanden en kiezen. Oftewel: het kaakbot, het tandvlees en het parodontale ligament.
  Parodontologie is een zogenaamde horizontale specialisatie binnen de tandheelkunde. Na de studie tandheelkunde kan een specialistische studie van drie jaar gevolgd worden tot tandarts-parodontoloog. Dit is een tweede universitaire mastertitel (om tandarts te worden dient men al een eerste mastertitel te behalen). De tandarts-parodontoloog wordt in Nederland dan erkend door de Nederlandse vereniging voor Parodontologie.
  In de parodontologie legt men zich toe op het behandelen van gingivitis (tandvleesontsteking) en parodontitis (ontsteking van de weefsels rondom de tand) of het corrigeren van defecten na genezing hiervan.

 • Pedodontologie

  Pedodontologie is de tandheelkundige behandeling (=odontologie) van kinderen (=pedo), oftewel de kindertandheelkunde.
  Kinderen vereisen een speciale aanpak om verscheidene redenen. Allereerst heeft 25% van hen schrik van de tandarts. De psychologische aanpak is dus totaal verschillend.
  Anderzijds vereist kindertandheelkunde speciale technieken. De pulpa van melktanden is veel groter dan in het definitieve gebit. De kans op fouten is dus groter. Ook dienen tanden soms te blijven zitten als ruimtehouder voor de definitieve opvolgers. Ook ontzenuwen is soms onmogelijk, doordat de worteluiteinden vaak nog niet afgevormd zijn. Om kindertandarts te worden volg je na de tandheelkundestudie de 3-jarige fulltime kindertandheelkunde opleiding.

 • Mondziekten & kaakchirurgie

  opleiding tot kaakchirurg

 • Orthodontie & orale kinesiologie

  opleiding tot orthodontist (plaatsen van beugels, plaatjes, etc)


bron: ikwiltandartsworden.nl

studievergelijker

1/4 RUG
Tandheelkunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
32 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
2/4 Radboud Universiteit
Tandheelkunde
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
72% vrouw
? uur contacttijd/week
3/4 Amsterdam UVA
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/4 Amsterdam VU
Tandheelkunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Open dagen tandheelkunde