Geneeskunde

Unsplashed background img 2

Om dokter te worden moet je de opleiding "geneeskunde" volgen en een specialisatie kiezen. De studie geneeskunde is de langst durende opleiding van Nederland. De studie is ook erg intensief. Je bent het grootste deel van je week bezig met studeren, leeropdrachten, practica en colleges. Hoe lang het duurt voordat je als dokter aan de slag kunt hangt af van de specialisatie die je kiest.

Fases in de opleiding tot dokter

De opleiding tot dokter bestaat uit de volgende onderdelen:
  1. bachelor
    Een 3-jarige bacheloropleiding. In de bacheloropleiding staat met name de basistheorie centraal. Je leert hoe het lichaam functioneert en welke ziektes er zijn. Je hebt ook al geregeld contact met patiënten, onder andere in colleges.
  2. master
    Een aansluitende 3-jarige masteropleiding. De masteropleiding gaat in op de toepassing van de kennis in de praktijk. Je krijgt dus meer contact met patiënten. Aan het einde van de masteropleiding loop je "co-schappen". Dit bestaat uit praktijkstages in ziekenhuizen en in huisartspraktijken, maar bijvoorbeeld ook binnen de sociale geneeskunde met onder andere verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde en jeugdgeneeskunde. Je laatste co-schap kan je zelf kiezen in een vakgebied naar wens. Met het afronden van de master ben je basisarts
  3. specialisatie
    Als basisarts ben moet je je specialiseren.

Opleidingsplaatsen

instelling # plaatsen   max
deelnames
aanmelden
voor
Radboud Universiteit
Radboud Universiteit
Geneeskunde
330 1 bekijk
RUG
Rijksuniversiteit Groningen
Geneeskunde
0 1 bekijk
Amsterdam VU
Vrije Universiteit Amsterdam
Geneeskunde
350 1 bekijk
Universiteit Leiden
Universiteit Leiden
Geneeskunde
315 1 bekijk
UU
Universiteit Utrecht
Geneeskunde
304 2 bekijk
Amsterdam UVA
Universiteit van Amsterdam
Geneeskunde
350 1 bekijk
Erasmus
Erasmus Universiteit Rotterdam
Geneeskunde
410 1 bekijk
Maastricht University
Maastricht University
Geneeskunde
316 2 bekijk
RUG
Rijksuniversiteit Groningen
Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg
100 1 bekijk
RUG
Rijksuniversiteit Groningen
Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg
100 1 bekijk
RUG
Rijksuniversiteit Groningen
Medicine, profile Global Health
120 1 bekijk
RUG
Rijksuniversiteit Groningen
Medicine, profile Molecular Medicine
100 1 bekijk
Universiteit Twente
Universiteit Twente
Technische Geneeskunde
150 bekijk

Toelating tot de bachelor geneeskunde

Je kan je via Studielink aanmelden voor de opleiding. De uiterste aanmelddatum is 15 januari.

Met een bachelor geneeskunde ben je direct toelaatbaar tot de master geneeskunde. Voor de bachelor geneeskunde is het aantal plaatsten helaas beperkt. Melden teveel studenten zich aan voor de fixusopleiding? Dan moet u meedoen aan een selectie voor een plek. De onderwijsinstelling doet deze selectieprocedure zelf. Er wordt niet meer geloot.

Maximaal 2 aanmeldingen per studiejaar
Per studiejaar mag je je voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden. Dit mag dezelfde opleiding zijn op 2 verschillende onderwijsinstellingen. Voor de studies geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie en mondzorgkunde geldt een uitzondering. Hier mag je maar voor 1 onderwijsinstelling kiezen.

Deelnemen vanuit het buitenland
Wilt je vanuit het buitenland deelnemen aan de selectieprocedure? Informeer dan bij de onderwijsinstelling naar de mogelijkheden.

3 pogingen selectie fixusopleiding
Je mag maximaal 3 keer meedoen aan de selectieprocedure van een opleiding. Maar het verschilt per instelling hoe vaak je aan hun selectie mag meedoen. Een universiteit kan dus zelf regelen dat iemand maar 1 keer mag meedoen aan de selectieprocedure aan die instelling.

aangepast van DUO.nl

studievergelijker

1/12 Erasmus
Geneeskunde
star Keuzegids topopleiding 2015
€ 342 gemiddelde kamerhuur
382 eerstejaars
68% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/12 Universiteit Leiden
Geneeskunde
€ 350 gemiddelde kamerhuur
318 eerstejaars
59% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/12 RUG
Medicine, profile Global Health
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/12 RUG
Geneeskunde, profiel Duurzame Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/12 RUG
Geneeskunde, profiel Intramurale Zorg
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/12 RUG
Medicine, profile Molecular Medicine
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/12 RUG
Geneeskunde
€ 303 gemiddelde kamerhuur
370 eerstejaars
65% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
8/12 Radboud Universiteit
Geneeskunde
€ 315 gemiddelde kamerhuur
265 eerstejaars
70% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/12 Maastricht University
Geneeskunde
€ 308 gemiddelde kamerhuur
321 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/12 UU
Geneeskunde
€ 336 gemiddelde kamerhuur
209 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/12 Amsterdam UVA
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
226 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/12 Amsterdam VU
Geneeskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
271 eerstejaars
78% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Open dagen geneeskunde

Studenten aan het woord

Koos
Koos, student Geneeskunde, ging naar de Gemeentelijke Scholengemeenschap Schagen

In mijn jeugd wist ik al dat ik Geneeskunde wilde gaan studeren. Om me zo goed mogelijk te oriënteren, ben ik op de middelbare school al vroeg langs de Nederlandse geneeskundefaculteiten geweest. Je merkt grote verschillen op tussen de faculteiten, de sfeer is overal anders. Het AMC-UvA trok mij het meeste, ik voelde me er meteen op mijn gemak. Ik heb toen een Webklas gevolgd en ben een dagje gaan proefstuderen...
De kans dat je wordt uitgeloot bij Geneeskunde is reeël, en het is lastig om je na een bericht van uitloting nog goed te oriënteren op een andere studie. Begin hier daarom al vroeg mee! Zoek een alternatieve studie die je echt aanspreekt. Ondanks een 7,5 als gemiddeld eindexamencijfer, werd ik uitgeloot. Ik begon dan ook met mijn alternatieve studie: Medische Informatiekunde (MI) aan het AMC-UvA. Heel interessant, maar het jaar erop heb ik wel weer meegeloot voor Geneeskunde en met succes. Er waren ook studenten bij Medische informatiekunde die waren uitgeloot, maar bewust zijn doorgegaan met MI en niet meer hebben meegeloot. Als ik weer zou zijn uitgeloot, dan had ik MI ook zeker afgemaakt.' 'Je moet alles goed bijhouden en zelfstandig kunnen werken' 'Geneeskunde studeren bevalt me zeer goed, je kunt voor een groot deel zelf invulling geven aan je studie. Zo heb ik een maand verpleeghulpstage gelopen in het buitenland en zijn er mogelijkheden tot verbredende keuzevakken. Het is wel veel studiestof; je moet alles goed bijhouden en zelfstandig kunnen werken. Je hebt daarnaast zeker nog tijd voor andere leuke dingen, zoals een commissie bij een vereniging. Ook kun je altijd onderzoek gaan doen naast je studie, in het AMC-UvA zijn er genoeg dingen te ontdekken!' 'Hoewel het AMC-UvA niet in de binnenstad van Amsterdam ligt, vermaak ik me er prima. Onder andere door de MFAS, de studievereniging voor alle geneeskunde (en MI-) studenten. Er zijn veel activiteiten en er is een eigen bar. Je kunt in een commissies gaan, waarmee je een congresdag of ouderdag organiseert of zitting neemt in de jaarvertegenwoordiging. Dit jaar ben ik vooral druk met het bestuur van de MFAS als Commissaris Onderwijs, waarbij ik onder andere de Onderwijsprijs van het AMC uitreik en de studentenraad verkiezingen coördineer op onze faculteit.'


lees verder ...
Frank Koolen